Algemene voorwaarden

Site-editor

Camping Sunêlia COL D'IBARDIN ****

220 Route d'Olhette
64122 URRUGNE - Pays Basque - Pyrénées Atlantiques
Tél: 00 33 5 59 54 31 21 - Fax: 00 33 5 59 54 62 28
Email : info@col-ibardin.com
N° SIRET : 419 471 578 00015
Code APE : 5530Z
RCS : Bayonne B 419 471 578
TVA Intracommunautaire : FR87 419471578
Immatriculation 09-07-1998

Directeur Uitgeverij : M. MICHEL ZUGARRAMURDI

Ontwerp, ontwikkeling en hosting :

SAS PYVER

Vertegenwoordigd door M. Pierre ROUILLIER in zijn hoedanigheid van voorzitter.
58, chemin du Bois Jucaud
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél. 02.40.85.64.64 – Fax. 02.40.85.64.65
Site : www.pyver.com
RCS LA ROCHE SUR YON 421 902 768 - APE-NAF 7311Z
TVA Intracommunautaire : FR33 421 902 768

Ondersteunende techniek : Email : info@pyver.com

Wettelijke informatie

Deze hele site valt onder de Franse wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. In overeenstemming met de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992 is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site voor collectief gebruik ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SAS PYVER en zou een inbreuk vormen op de artikelen L335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

De elementen die op deze site voorkomen, zoals logo's, geluiden, beelden, foto's, video's, teksten, animaties, programma's, grafisch ontwerp, hulpprogramma's, databanken, software, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en worden beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De gebruiker verbindt zich ertoe geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze elementen en met name een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel ervan niet te reproduceren, te representeren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te vertalen, te extraheren en/of te hergebruiken, op welke wijze dan ook.

In overeenstemming met artikel 34 van de wet nr. 78-17 Informatique et Liberté van 06/01/1978 heeft u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Om van dit recht gebruik te maken, kunt u schriftelijk contact opnemen met de bovengenoemde uitgeverij.

Cookies

Surfen op de website https://www.col-ibardin.com de kans is groot dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestandje dat de gebruiker niet identificeert, maar informatie opslaat over het surfen op deze website. De op deze manier verzamelde gegevens zijn bedoeld om de verdere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende maatregelen van het verkeer mogelijk te maken.
Het weigeren van het installeren van een cookie kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om zijn computer te configureren en zo de installatie van cookies te weigeren. Afhankelijk van zijn browser kan hij als volgt te werk gaan:

Ontdek hoe u cookies in uw browser kunt blokkeren : Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer en Opera

Privacybeleid

Wij zullen alle maatregelen nemen die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid wordt behandeld. Alleen onze vestiging is de ontvanger van uw Persoonlijke Informatie. Deze worden, in individuele of geaggregeerde vorm, nooit aan derden bekend gemaakt. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens accuraat en actueel blijven. U bent echter verantwoordelijk voor het informeren van ons over eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens en andere informatie (zoals wijzigingen in contactgegevens).

Hoewel wij deze stappen ondernemen om de veiligheid van uw informatie te waarborgen, dient u zich bewust te zijn van de vele risico's op het gebied van informatiebeveiliging en passende voorzorgsmaatregelen te nemen om u te helpen uw informatie te beschermen. De aard van het internet is van dien aard dat wij de veiligheid van de informatie die u elektronisch aan ons doorgeeft niet kunnen garanderen en elke doorgifte is op eigen risico.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar de e-mail die in het gedeelte "Site-editor" van deze pagina is gespecificeerd. U kunt ons te allen tijde om informatie vragen over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben of ons vragen deze te corrigeren of te verwijderen.